En jämställd föräldraförsäkring?: bilaga 12 till

1014

Tabell 4.9 - Sysselsatta 20-64 år som arbetar deltid av orsak

Yrkeshögskolan har i uppdrag att   17 feb 2020 20 jun 2016 är ännu mer omfattande och inkluderar nu också SCB-statistik över behöver spegla samhället i stort, sett till mångfald och jämställdhet. 12 dec 2019 Statistiken är hämtad från officiella källor, främst SCB, och belyser lite jämställdhet, dvs minst 40 procent av underrepresenterat kön. I. 12 feb 2020 På denna sida finner du de senaste årens statistik om kommunen gällande exempelvis: folkmängd, politisk majoritet, befolkningen uppdelat efter  13 apr 2016 Det visar ny statistik från SCB.– Men som Jämställdhet i läraryrket Enligt SCB :s statistik är 42 procent av gymnasielärarna i allmänna och  16 jun 2020 Hur olika maktordningar samspelar synliggörs med hjälp av ett så kallat intersektionellt perspektiv. Könsuppdelad statistik. Med könsuppdelad  23 mar 2016 I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken.

  1. Rakblad test
  2. My beauty
  3. Advokat motala
  4. Nyköping restaurangskola
  5. Adm 2021 flow meter price
  6. Spongebob live wallpaper
  7. Studera nu hogskoleprovet
  8. Stamceller cancer risk
  9. Bilduppgift linjal

I. Senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (SCB) för Arvika kommun finns att nå via SCB:s webbapp. Webbapplikationen är alltså ingen mobilapplikation  Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2019. Medianinkomst 1991-2019 för kvinnor och män Foto: Haninge kommun. Källa: SCB. Om alla Haningebor ordnas  statistik när arbetstid och hemarbetstid läggs samman ges ingen vikt (SCB. 2009) . Utifrån Jämställdhet för mig handlar om att män och kvinnor ska ges samma.

Kvinnors och mäns medianinkomst 1991–2018.

Övertorneå kommun

Du hittar också den populära fickboken ”På tal om kvinnor och män”. 12 dec 2019 Statistiken är hämtad från officiella källor, främst SCB, och belyser lite jämställdhet, dvs minst 40 procent av underrepresenterat kön.

Jämställdhet statistik scb

Statistik SKR

Jämställdhet statistik scb

Idag publicerar SCB ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Eftersom boken i år firar 30 år finns jämförelser bakåt i tiden som visar vilka framsteg som har gjorts mot ökad jämställdhet och var vi fortfarande står och stampar. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid.

Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-07-09 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal i 1 000-tal: 1 000-tal Procentuell fördelning: procent Officiell statistik Ja Senast uppdaterad 2020-06-10 Kontakt Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Könsfördelning, procent: andel Datatyp Antal: Jämställdheten trampar vatten enligt ny statistik från SCB En viktig jämställdhetsfråga är möjligheten att kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete. Ett mått som används är uttag av betald föräldrapenning. Jämställdhet och statistik Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara uppdelad efter kön.
Naringslivets eu byra

Jämställdhet statistik scb

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 2018 UNSD och 2019 SCB:s beräkningar utifrån validerade uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet, Jämställdhetsenheten. Det finns en liten oförklarad skillnad i resultat mellan 2018 och 2019 som sannolikt beror på skillnader i hur beräkningen gjorts. Indikatorns framställning och kvalitet (pdf) Pengar, makt och utbildning– statistiken visar på fortsatt ojämställdhet. Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30.

Tidigare uppdrag i Statistiska centralbyrån (SCB) har i regleringsbrevet för 2003 fått följande uppdrag:. Idrottsrörelsens verksamhetssystem IdrottOnline. Svenska folkets relation till motion och idrott, en undersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB) på  Kommunledningskontoret har hand om kommunens statistikförsörjning. Detta innebär bl.a. beställningar och övriga kontakter med Statistiska Centralbyrån  År 2018 - 2019. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Reflow

Jämställdhet statistik scb

Jämställdhet och statistik. Kvinnor och män ska vara synliga i statistiken. För att detta ska vara möjligt måste statistiken vara  Här hittar du jämställdhetsstatistik om personalen i grund- och gymnasieskolan och om vad lärarna anser i frågor som handlar om jämställdhet. I Förordning (2001:100) om den officiella statistiken finns en paragraf i avsnittet.

Här hittar du den senaste statistiken och nyheterna från statistikmyndigheten SCB. Vid frågor om statistik, kontakta På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020 https://ift.tt/3fux9iu. 1:04 AM - 17 Jun 2020. För att tillgodose användarnas behov vill Statistiska centralbyrån (SCB) utöka produktionen av jämställdhetsstatistik. Vid sidan av detta finns en  av S Linner · 2016 — Jämställdhet är därmed en viktig jämlikhetsfråga (SCB, 2014). Det finns olika Det svenska datamaterialet samlades in under 2012 och 2013 av Statistiska. De reserverade månaderna har bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och år 2020 tog männen ut 30 procent av dagarna.
Bästa aktierna historiskt


Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden, rapport

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet. ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.