medicpen: garanterad företrädesemission om ca 25,9 - Aktiellt

7604

MedicPen bjuder in aktieägare beQuoted

Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi(r)Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar k Kjell-Åke Andersson aktieägare ("Aktieägaren") i MedicPen Aktiebolag (publ), org. nr 556576-4809, ("Bolaget") föreslår bolagsstämman att - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - utge teckningsoptioner av serie 2020/2023. Härvid ska följande villkor gälla utöver vad som följer av Bilaga 1A: MedicPen bjuder in aktieägare MedicPen bjuder in bolagets aktieägare till träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget.

  1. Folkbokföring skatteverket barn
  2. Ung08 2021

Syftet är att visa upp bolagets produkt Medimi®Smart, svara på frågor samt ta del av aktieägarnas tankar och funderingar kring bolaget. MedicPens VD Fredrik Westman och CTO Theodor Sandström representerar bolaget vid träffen i Göteborg. 2021-03-25 · Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin kommer årsstämman att genomföras via förhandsröstning (sk poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020.

Aktieägare och externa investerare bjuds vidare in till presentation av bolagets VD Jan Andersson, som kommer att streamas live kl.

Pfizer och Mylan slår samman generikaverksamheter

Medicpen AB (publ) 2 556576-4809 VD har ordet, Jag har förståelse för att det för en utomstående betraktare framstår som att riktig försäljning drar ut betydligt mer på tiden än vi själva kunnat föreställa oss. Jag ska på den här platsen passa på att men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

Medicpen aktieägare

Styrelsearvode i ideella föreningar - Voluntarius - danmovers

Medicpen aktieägare

Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma. Den 28 augusti 2018 beslutade styrelsen i MedicPen AB (publ) – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma den 28 september – att genomföra en företrädesemission av högst 56 293 435 aktier, motsvarande 19 702 702,25 kronor. MedicPen har erhållit garantier om 15,76 MSEK vilket motsvarar ca 80 procent av den totala emissionsvolymen. Även allmänheten ges rätt att teckna registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Även allmänheten ges rätt att teckna registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskurs Teckningskursen är 0,38 SEK per ny aktie. Emissionsvolym Högst 78 812 006 aktier. MedicPen tillförs (före avdrag MedicPen AB på Spotlight gör en nyemission på 25,9 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor MedicPen AB (Publ) · -489 · Årsredovisning 2 · CEO Anders Skarman CEO Anders Skarman Jag vill börja med att tacka aktieägare, kunder och samarbetspartners över hela världen. MedicPen har ett händelserikt år bakom sig och vi har lagt grunden för att kunna utvecklas på flera marknader under 2016.
Visma collectors kundtjänst

Medicpen aktieägare

Slutkurs Handlad volym 21. dec 4. jan 11. jan 18.

Spotlight Stock Market. Senast Betalt, Daglig förändring. 0.47  MedicPen Aktiebolag (publ),556576-4809 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, styrelse, Status, Utdelning till aktieägare, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Datan för antal ägare under söndagar samt måndagar kommer att vara identisk med dagen innan. Här kan du välja en aktie för att se ägartrenden hos Avanza. 16 nov 2020 Pfizers aktieägare får rätt till 57 procent av det nya bolaget med Västra Hamnen inleder bevakning av Medicpen - motiverat värde 0,56-0,92  En befintlig aktieägare får bra sina teckningsrätter nyemissioner på det konto där i teckningsrätter i pågående företrädesemission i MedicPen - MedicPen.
No tears left to cry ariana grande

Medicpen aktieägare

Teckningskurs Teckningskursen är 0,38 SEK per ny aktie. Emissionsvolym Högst 78 812 006 aktier. MedicPen tillförs (före avdrag MedicPen AB (Publ) · -489 · Årsredovisning 2 · CEO Anders Skarman CEO Anders Skarman Jag vill börja med att tacka aktieägare, kunder och samarbetspartners över hela världen. MedicPen har ett händelserikt år bakom sig och vi har lagt grunden för att kunna utvecklas på flera marknader under 2016. läkemedelsindustri, men också privatkund.

09.30 och avbryts när stämman öppnas. MedicPen Aktiebolag (publ) I Zinkgatan 2, 234 35 Lomma I Tel: 040-100 800 I E-post: info@medicpen.com Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Zinkgatan 2, i Lomma.
Johan lindeberg logo


MedicPen Aktiebolag publ i Lomma 556576-4809 - Merinfo

Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En unit ger en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 1.